اعدام

اردبیل؛ انتقال یک زندانی کرد بە سلول انفرادی جهت اجرای حکم اعدام

08:14 - 19/11/2023

اردبیل؛ انتقال یک زندانی کرد بە سلول انفرادی جهت اجرای حکم اعدام

بر اساس گزارشات دریافتی بە سازمان حقوق بشری هانا: روز پنجشنبە " ٢٥ آبان ١٤٠٢" یک زندانی کرد محبوس در زندان مرکزی اردبیل با هویت "سیامند استوار" فرزند حبیب اهل روستای "دنگز" و ساکن بوکان، جهت اجرای حکم اعدام بە سلول انفرادی منتقل شد.

سیامند استوار متولد ١٣٦٣ و پدر دو فرزند خرد سال است.

بنا بە اطلاع یک منبع مطلع؛ نامبردە دو سال پیش  در اردبیل بازداشت و سپس از سوی دادگاە انقلاب این شهر بە اعدام محکوم شدە بود.


همچنین این منبع در ادامە افزود، خانوادە این زندانی برای آخرین دیدار بە زندان مرکزی اردبیل فرا خواندە شدە و قرار است بامداد روز دوشنبە اعدام شود.

08:59 - 19/11/2023 بروز شده است.