کولبر

تیراندازی نیروهای نظامی در مرز بانە بە زخمی شدن یک کولبر انجامید

02:42 - 10/2/2024

تیراندازی نیروهای نظامی در مرز بانە بە زخمی شدن یک کولبر انجامید

در ادامه تیراندازی نیروهای نظامی ج.ا بە سوی کولبران در مرزهای کوردستان، روز چهارشنبه "١٨ بهمن ماە ١٤٠٢" خورشیدی، یک کولبر ١٩ سالە در مرز هنگژال بانە، بر اثر شلیک این نیروها بە شدت زخمی شد.

هویت این کولبر برای هانا "سوران رحیمی" ١٩ سالە و اهل سقز، احراز گردید.


لازم بە ذکر است در ١٠ روز گذشتە دستکم ٢٣ کولبر با شلیک مستقیم نیروهای نظامی جمهوری اسلامی در نوار مرزی بانە، مریوان و نوسود زخمی شدند، یک کولبر بر اثر سقوط از ارتفاعات مرزی تەتە، ٢ کولبر نیز بر اثر تصادف ماشین زخمی شدند و یک کولبر جوان بە نام "فرید روبیتا" بر اثر سرما و برف و کولاک در مرز انجیران مریوان، جان خود را از دست دادە است.

02:45 - 10/2/2024 بروز شده است.