بیاننامە

فراخوان سازمانهای حقوق بشری برای اعتصاب عمومی "نه به اعدام!"  

12:01 - 29/1/2024

فراخوان سازمانهای حقوق بشری برای اعتصاب عمومی "نه به اعدام!"  

اعدام ها در کوردستان چنان شتاب گرفتە اند و ماشین سرکوب جمهوری اسلامی ایران چنان گستاخانە جوانان این سرزمین را درو می کند گویی طناب دار و زور عریان را برای مجازات دستەجمعی مردم کوردستان و کشتن آزادی و آزادگی و آزادیخواهی و آزادیخواهان ابزار نمودە است. در آخرین مورد، متاسفانه صبح امروز چهار زندانی سیاسی کرد اعدام شدند و حکم اعدام شش نفر دیگر از زندانیان سیاسی و مذهبی کورد در دیوان عالی مورد تائید قرار گرفته و احتمال اجرای احکام آنها در روزهای پیش رو بالقوه است.

ما جمعی از فعالان و سازمان‌های مدافع حقوق بشر، از تمامی اقشار جامعه کردستان می‌خواهیم روز سه‌شنبه هفتە جاری، با پیوستن به یک اعتصاب عمومی و سراسری، اعتراض خود را نسبت به این روند غیرانسانی و ضد حقوق بشری نشان دهند.
هدف از این اعتصاب، نه تنها نشان دادن مخالفت با اعدام‌ بلکه جلب توجه ملی و بین‌المللی به وضعیت نگران‌کننده حقوق بشر در کوردستان و پایان دادن بە اعدام است.
ما از تمامی احزاب سیاسی کردستان، سازمان‌های مدنی، نهادهای حقوق بشری و وجدان های بیدار در سراسر جهان دعوت می‌کنیم تا پشتیبانی خود را از این اعتصاب، اعلام و و فعالانە، صدای مردم کردستان در مبارزه برای عدالت و حقوق انسانی باشند.
٢٩ ژانویە ٢٠٢٤ / 9 بهمن 1402
 
سازمان جهانی کورد
سازمان حقوق بشر هانا
سازمان حقوق بشر هەنگاو
سازمان حقوق بشر کوردپا
کمپین دفاع از چهار زندانی سیاسی کورد
کوردستان تریبونال
مرکز حقوق بشر زاگرس
 

11:27 - 29/1/2024 بروز شده است.