آمار

کشتە و زخمی شدن ١٥ کولبر در هفته اول فوریە

02:58 - 7/2/2024

کشتە و زخمی شدن ١٥ کولبر در هفته اول فوریە

بنا بە گزارش مرکز آمار سازمان حقوق بشری هانا، از اول فوریە ٢٠٢٤، تا امروز چهارشنبە ٧ فوریە ١٢ کورلبر با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در نوار مرزی بانە، مریوان و نوسود زخمی شدند، ٢ کولبر نیز بر اثر تصادف ماشین زخمی شدند و کولبر جوانی بە نام فرید روبیتا بر اثر سرما و برف و کولاک جان خود را از دست داد است .

مركز آمار سازمان حقوق بشری هانا

07:47 - 7/2/2024 بروز شده است.