اعدام

اجرای حکم اعدام دو زندانی در زندان مرکزی ایلام

08:10 - 15/5/2024

اجرای حکم اعدام دو زندانی در زندان مرکزی ایلام

هانا: بامداد سەشنبە "٢٥ اردیبهشت ماە ١٤٠٣" حکم اعدام دو زندانی با نام های " فرخ خان محمدی" اهل روستای "گلزارحداد" و "رضا غلام حسینی" اهل روستای "بان زیارت" از توابع ایلام، در زندان مرکزی این شهر بە اجرا درآمد.

بر اساس گزارشات دریافتی؛ فرخ خان محمدی ١٤ سال پیش و رضا غلام حسینی، نیز یکسال پیش بە اتهام "قتل عمد" بازداشت و سپس توسط دستگاە قضایی ج.ا بە اعدام محکوم شدە بودند.