زندانیان

بازداشت دو شهروند کُرد توسط نیروهای امنیتی در بوکان

05:35 - 9/5/2024

بازداشت دو شهروند کُرد توسط نیروهای امنیتی در بوکان

بە گزارش همکاران هانا: روز پنجشنبە "٢٠ اردیبهشت ماە ١٤٠٣" دو شهروند کُرد با نام های "هیمن ابراهیم حمزە" اهل روستای "قرەگل" و "ادریس حاجی رسولپور" اهل بوکان، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

ادریس حاجی رسولپور برادر "محمد حاجی رسولپور" ازجانباختگان انقلاب #زن_زندگی_آزادی است.


طبق گزارشات دریافتی؛ این دو شهروند هر دو در منازلشان و بدون ارائە برگە قضایی توسط نیروهای امنیتی بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل شدەاند.

06:51 - 10/5/2024 بروز شده است.