زندانیان

سردشت/ بازداشت دو شهروند کُرد توسط نیروهای امنیتی

12:58 - 12/5/2024

سردشت/ بازداشت دو شهروند کُرد توسط نیروهای امنیتی

بە گزارش همکاران هانا: روز سەشنبە "١٨ اردیبهشت ماە ١٤٠٣" دو شهروند کُرد اهل سردشت،توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

هویت این دو شهروند برای سازمان حقوق بشری هانا "عمر شریف پور" و "زانکو ایران زادە" اهل روستای "قلعەرش" از توابع شهرستان سردشت، احزار گردید.


بە گفته یک منبع، بازداشت این شهروندان در ٤ بامداد با یورش نیروهای امنیتی و بدون ارائە حکم قضایی در منازلشان صورت گرفتە است.

06:07 - 14/5/2024 بروز شده است.