زندانیان

شاهین دژ/ بازداشت هفت شهروند توسط نیروهای امنیتی

05:33 - 10/5/2024

شاهین دژ/ بازداشت هفت شهروند توسط نیروهای امنیتی

هانا: بامداد روز پنجشنبە "٢٠ اربهشت ماە ١٤٠٣" دستکم هفت شهروند کُرد اهل شاهین دژ، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل شدند.

هویت این شهروندان برای سازمان حقوق بشری هانا "سالار بیگی، علی شیری، ناصر مرادی" اهل روستای "قوزلوی افشار"، عثمان عباسی، رحمان خسروی، هیمن علیزادە و شهرام سلطانی" اهل روستای "حاجی آباد جغتو" از توابع شاهین دژ، احراز گردید.


بنابە اطلاع یک منبع مطلع، بازداشت این شهروندان بدون ارائە مدارک قضایی در منازلشان و همراە با ضرب و شتم صورت گرفتە است.

لازم بە ذکر است بازداشت این شهروندان در ارتباط با مراسمات نوروزی بودە است.