کولبر

کشتە شدن یک کاسبکار کُرد بر اثر شلیک نیروهای هنگ مرزی

12:47 - 14/5/2024

کشتە شدن یک کاسبکار کُرد بر اثر شلیک نیروهای هنگ مرزی

همکاران سازمان حقوق بشری هانا از کشتە شدن یک کاسبکار کُرد اهل بانە، با شلیک مستقیم نیروهای هنگ مرزی خبر دادند.

بر پایە این گزارش، امروز سەشنبە "٢٥ اردیبهشت ماە ١٤٠٣" یک کاسبکار ٢٤ سالە با هویت "معین توفیق پور" فرزند محمد، متاهل و اهل روستای "چومان" از توابع بانە، هنگام رانندگی توسط نیروهای هنگ مرزی در مرز چومان، با اسلحە کلاشینکوف بە رگبار گلولە بستە و بە قتل رسیدە است.


یک منبع مطلع در این بارە افزود؛ نیروهای هنگ مرزی بدون اخطار قبلی و بە ظن حمل کالای قاچاق بە  اتومبیل این کاسبکار شلیک کردەاند.

 

لازم بە ذکر است پیکر این کاسبکار جوان در بیمارستان صلاح الدین ایوبی بانە است و تاکنون بە خانوادەاش تحویل دادە نشدە است.

12:59 - 14/5/2024 بروز شده است.