اعدام

اجرای حکم اعدام یک زندانی اهل مهاباد در زندان سلماس

06:29 - 18/5/2024

اجرای حکم اعدام یک زندانی اهل مهاباد در زندان سلماس

بر اساس گزارشات دریافتی سازمان حقوق بشری هانا: بامداد امروز شنبە "٢٩ اردیبهشت ماە ١٤٠٣" حکم اعدام یک زندانی با هویت "کاوە باشنگە" فرزند خضر و اهل مهاباد، در زندان مرکزی سلماس بە اجرا درآمد.

طبق گزارشات دریافتی؛ این زندانی چهار سال پیش به اتهامات مرتبط با جرایم "مواد مخدر" بازداشت و سپس توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به اعدام محکوم شده بود.

02:50 - 19/5/2024 بروز شده است.