اخبار

زخمی شدن یک شهروند کُرد اهل اشنویە بر اثر شلیک نیروهای نظامی

01:26 - 3/6/2024

زخمی شدن یک شهروند کُرد اهل اشنویە بر اثر شلیک نیروهای نظامی

بر اساس گزارشات دریافتی؛ روز یکشنبە "١٣ خرداد ماە ١٤٠٣" یک شهروند ٤٣ سالە با هویت "محمد علی شیرو" متاهل، پدر سە فرزند و اهل روستای "ذمە" از توابع بخش مرزی اشنویە، در پی تیراندازی نیروهای نظامی در مناطق مرزی این شهرستان بە شدت زخمی شد.

بنابە اطلاع یک منبع، نابمردە هنگام جمع آوری گیاهان بهاری در مناطق مرزی اشنویە، توسط نیروهای نظامی ج.ا مورد هدف تیراندزی قرار گرفتە و از ناحیە پا و سینە بە شدت زخمی شدە است.

نامبردە بە دلیل شدت جراحات واردە جهت مدوا پزشکی بە یکی از بیمارستان های ارومیە منتقل شد.