اخبار

زخمی شدن یک شهروند کُرد اهل پیرانشهر بر اثر شلیک نیروهای نظامی در مرز اشنویە

10:08 - 9/6/2024

زخمی شدن یک شهروند کُرد اهل پیرانشهر بر اثر شلیک نیروهای نظامی در مرز اشنویە

بە گزارش همکاران هانا: شامگاە شنبە "١٩ خرداد ماە ١٤٠٣" یک شهروند کُرد اهل پیرانشهر بر اثر شلیک نیروهای نظامی در مرز اشنویە زخمی شد.

هویت این شهروند برای سازمان حقوق بشری هانا "جعفر گردی" متاهل پدر دو فرزند و اهل روستای "شین آباد" از توابع پیرانشهر احراز گردید.

طبق گزارشات دریافتی؛ نامبردە در مسیر برگشت از مرز اشنویە بدون حمل هیچ گونە کالایی توسط نیروهای نظامی و بدون اخطار قبلی مورد هدف تیراندازی قرار گرفتە و بە شدت زخمی شدە است.

آقای گردی جهت مداوا پزشکی بە بیمارستان پیرانشهر منتقل و مورد عمل جراحی قرار گرفتە است.