بیاننامە

فراخوان بیش از ٨٠ نهاد ایرانی و بین المللی بە اقدام مشترک علیە اعدام های مواد مخدر

09:21 - 11/4/2024

فراخوان بیش از ٨٠ نهاد ایرانی و بین المللی بە اقدام مشترک علیە اعدام های مواد مخدر

دفتر مقابلە با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد، باید هر گونە همکاری با جمهوری اسلامی را مشروط بە توقیف اعدام های مرتبط با مواد مخدر کند.


٢٢ فروردین ١٤٠٣، اعدام یا قتل عمد حوکمتی مهم ترین ابزار جمهوری اسلامی برای هراس افکنی در جامعە و حفظ قدرت است. پس از آغاز خیزش «زن، زندگی، آزادی» جمهوری اسلامی بە اجرای احکام اعدام شتاب بیشتری داد و در سال ٢٠٢٣ دست کم ٨٣٤ نفر را اعدام کرد.

افرادی کە با اتهام های مرتبط با مواد مخدر بازداشت شدند، بیش از نیمی از اعدام های سال ٢٠٢٣را تشکیل می دهند. ٤٧١ مورد اعدام متهمان مواد مخدر هیچ هزینەای برای حکومت نداشتە است.

این افراد اغلب متعلق بە اقشار تهی دست و بە حاشیەراندەشدەی جامعەاند. آمار اعدام شهروندان مناطق اتنیکی، بە ویژە کردها و بلوچ ها، بە نسبت جمعیتشان در ایران، بسیار بالاست، در سال ٢٠٢٣ شهروندان بلوچ یک سوم اعدام های مواد مخدر را تشکیل دادند.

متهمان جرایم مواد مخدر بدون دادرسی عادلانە و بر اساس اعترافات گرفتە شدە زیر شکنجە در دادگاەهای انقلاب بە اعدام محکوم می شنوند و اغلب دسترسی بە وکیل انتخابی ندارند.

اعدام متهمان مواد مخدر واکنش در خور بین المللی نداشتە و اعدام روزانەای آن ها با سکوت رسانەای همراست. همین امر باعث شدە است تا جمهوری اسلامی با کمترین هزینەای، اعدام های مرتبط با مواد مخدر را نسبت بە سال پیش، ١٨ برابر افزایش دهد.

از سوی دیگر دفتر مقابلە با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد، کە در زمینە مبارزە با قاچاق مواد مخدر با جمهوری اسلامی همکاری می کند، نە تنها هیچ واکنشی بە افزایش شدید اعدام های مرتبط با مواد مخدر نشان ندادە است بلکە در سال گذشتە یک قرارداد جدید همکاری هم با جمهوری اسلامی امضا کرد. این همکاری علاوە بر مشروعیت دادن بە اعدام های حکومت، از طریق کمک های مالی و تجهیزاتی منجر بە اعدام های بیشتر می شود.

اگر هزینە این اعدام ها را برای جمهوری اسلامی بالا نبریم ، بیم آن می رود کە در ماەهای آیندە صدها نفر بە اتهام های مرتبط با مواد مخدر اعدام شوند.ما از تمام نهادها و فعالان حقوق بشری و کونشگران سیاسی می خواهیم تا در یک کارزا جهانی ویژە برای توقیف اعدام های مرتبط با مواد مخدر شرکت کنند.

هدف این کارزا انعکاس صدای بی صداترین قربانیان ماشین اعدام و ارعاب حکومت است. ما همچنین از «دفتر مقابلە با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد» می خواهیم کە هرگونە همکاری با جمهوری اسلامی را مشروط بە توقیف کامل اعدام های مواد مخدر کند.

نهادهای امضا کنندە:

۱. سازمان حقوق‌ بشر ایران
۲. کمیته بین‌المللی علیه اعدام
۳. کارزار جهانی نه به اعدام در ایران
۴. ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام
۵. کانون مدافعان حقوق‌ بشر (شیرین عبادی)
۶. باهم علیه مجازات اعدام
۷. سازمان بین‌المللی کاهش آسیب
۸. جمعیت حقوق بشر کردستان- ژنو
۹. حال وش
۱۰. کمپین فعالین بلوچ
۱۱. شبکه حقوق‌ بشر کردستان
۱۲. شش‌رنگ ‌(شبکه لزبین‌ها و ترنسجندرهای ایرانی)
۱۳. سازمان حقوق‌ بشری کردپا
۱۴. سازمان حقوق بشر اهواز
۱۵. عدالت برای ایران
۱۶. مرکز اسناد حقوق بشر ایران
۱۷. نهاد حقوق بشر مردم آذربایجان در ایران- آهراز 
۱۸. گروه حقوق بشر بلوچستان
۱۹. کمپین حقوق بشر ایران
۲۰. سازمان اتحاد برای ایران
۲۱. سازمان حقوق بشری هه‌نگاو
۲۲. سازمان حقوق بشری هانا
۲۳. رسانک
۲۴. همه حقوق‌بشر برای همه در ایران
۲۵. اتحاد برای پایان‌دادن به اعدام‌ها در ایران
۲۶. بنیاد مرکز سانی (ایالات متحده آمریکا)
۲۷. به قابیل دست نزنید
۲۸. سازمان لغو مجازات اعدام در عراق
۲۹. گزینه‌های نجات لیبریا
۳۰. آکات بلژیک
۳۱. اتحادیه مسیحی برای پیشرفت و دفاع از حقوق بشر (جمهوری دموکراتیک کنگو)
۳۲. گروه پشتیبانی متقابل (گواتمالا)
۳۳. تمرکز بر مجازات اعدام (ایالات متحده آمریکا)
۳۴. جمعیت کلیدی و آسیب‌پذیر تانزانیا
۳۵. پروژه عدالت در مجازات اعدام (استرالیا)
۳۶. عدالت الئوس، دانشگاه موناش استرالیا
۳۷. آکات آلمان
۳۸. ائتلاف آلمان برای لغو مجازات اعدام
۳۹. انجمن فدرال پناهندگان ویتنامی در جمهوری فدرال آلمان
۴۰. کارگروه عدالت انتقالی (کره جنوبی)
۴۱. سازمان فرانسوی اومانیتی دیاسپو
۴۲. فدراسیون حقوق بشر ایتالیا

۴۳. سازمان سلام برای دموکراسی و حقوق بشر (حوزه خلیج فارس)
۴۴. آکات فرانسه
۴۵. کمیته آزادی زندانیان سیاسی
۴۶. انجمن پژوهشگران ایران
۴۷. جمعیت حقوق‌ بشر آذربایجان - ارک
۴۸. کانون خاوران
۴۹. نیکا، شبکه ایرانیان خواهان آزادی و دموکراسی
۵۰. کمپین برای آزادی کارگران زندانی
۵۱. سازمان آلمانی زنان برای آزادی
۵۲. همبستگی با انقلاب مردم ایران- فرانکفورت و ماینز
۵۳. صدای ایرانیان- فرانکفورت
۵۴. برمش- صدای زنان بلوچستان
۵۵. انجمن بین المللی پزشکان و کادر درمان ایران (آیفا)
۵۶. انجمن اقدام برای حقوق‌ بشر
۵۷. کانون سیمرغ کِبِک
۵۸. انسان آزاد (آلمان)
۵۹. کادر درمان برای دموکراسی و حقوق بشر- برلین
۶۰. بنیاد نه‌مران
۶۱. استقلال و برابری پایدار زنان
۶۲. اعدام کودکان را متوقف کنید
۶۳. سازمان هانای رۆژهەلات
۶۴. البرز- گروهی از حامیان خیزش زن-زندگی-آزادی (پاریس)
۶۵. فدراسیون کامیونیتی‌های تَرامِلی
۶۶. سازمان هوار هلپ آلمان
۶۷.  شبکه ایرانیان نروژ
۶۸. انجمن همبستگی برای ایران
۶۹. مینه‌سوتا برای ایران
۷۰. همه برای ایران (سوئیس)
۷۱. مرکز حقوق بشر زاگرس
۷۲. مرکز گزارشگران حقوق بشر کردستان
۷۳. فوروم همبستگی ایرانیان نروژ
۷۴. زن -زندگی-آزادی ملبورن
۷۵. فمینسیتا بن (فعالان ایرانی فلینتا در بن آلمان)
۷۶. کانون حامیان عدالت
۷۷. سازمان قدرت بین‌المللی زنان
۷۸. مسیر همبستگی برای ایران (کِبِک کانادا)
۷۹. پزشکان داوطلب کردستان
۸۰. گروه رِو ایران
۸۱. زن زندگی آزادی دارمشتات
۸۲. گروه زنان کردستان ایران