اخبار

مریوان/ زخمی شدن یک کاسبکار کُرد بر اثر شلیک نیروهای نظامی

12:16 - 30/5/2024

مریوان/ زخمی شدن یک کاسبکار کُرد بر اثر شلیک نیروهای نظامی

بر اساس گزارشات رسیدە بە سازمان حقوق بشری هانا: شامگاە دوشنبە "٧ خرداد ماە ١٤٠٣" یک کاسبکار کُرد با هویت "محمد خسروی" متاهل پدر یک فرزند و اهل روستای باشماخ از توابع مریوان، بر اثر شلیک مستقیم نیروهای نظامی زخمی شد.

طبق گزارشات دریافتی؛ خودروی محمد خسروی در نزدیکی شهرک صنعتی دشت بیلو، توسط نیروهای نظامی بدون اخطار قبلی مود هدف تیراندازی قرار گرفتە و از ناحیە ستون فقرات بە شدت آسیب دیدە است.

نامبردە جهت مداوا پزشکی بە بیمارستان توحید سنندج منتقل شدە است.

06:01 - 31/5/2024 بروز شده است.