کولبر

نوسود/ کشتە شدن یک کولبر بر اثر شلیک نیروهای نظامی

10:22 - 5/6/2024

نوسود/ کشتە شدن یک کولبر بر اثر شلیک نیروهای نظامی

بر اساس گزارشات رسیدە بە سازمان حقوق بشری هانا: شامگاە سەشنبە "١٥ خرداد ماە ١٤٠٣" در پی تیراندازی نیروهای نظامی بە سوی جمعی از کولبران در مرز نوسود یک کولبر زخمی و بە دلیل شدت جراحات واردە بامداد امروز چهارشنبە "١٦ خرداد ١٤٠٣" در بیمارستان قدس پاوە جانباخت .

هویت این کولبر برای سازمان حقوق بشری هانا "هژیر محمودپور" ٢٧ سالە اهل روستای "پوینە" و ساکن جوانرود، احراز گردید.


لازم بە ذکر است پیکر این کولبر هم اکنون در بیمارستان قدس پاوە می باشد کە بعد از طی ماراحل تحقیقات بە آرامستان حاج ابراهیم شهرستان جوانرود منتقل خواهد شد.

06:38 - 6/6/2024 بروز شده است.